Akupunktura / Suche igłowanie

Twoje zdrowie w Twoim uchu

KS101

Książka opisuje lecznicze oddziaływanie na małżowinę uszną.
Podano dokładny opis ucha oraz metodę masażu (także profilaktycznego automasażu) i stymulacji punktowej dla prawie 200 zastosowań.


Format: 14 x 20 cm
Strony: 80
Rysunki: 19

Kolorowa mapa punktów ucha

15,00 zł brutto