x

Akupunktura / Suche igłowanie

Igły śródskórne (intradermal)