Akupunktura / Suche igłowanie

silikonowane bez prowadnicy z miedzianym uchwytem (100 szt.)