Akupunktura / Suche igłowanie

Igły z plastikowym uchwytem