POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z NICH

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z TCM POLAND Sp. z o. o. Podawanie wymaganych przez TCM POLAND Sp. z o. o. danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego igly.net lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma TCM POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, numer ewidencji gospodarczej: 
NIP: 573 288 30 65; REGON: 36 73 66 805.

adres poczty elektronicznej administratora: rodo@igly.net; 

numer telefonu kontaktowego do Administratora (+48) 34 366 25 78.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY 

TCM POLAND Sp. z o. o. może zbierać różne dane, w tym: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, identyfikatory urządzeń, adres IP.

Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

• umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie igly.net;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

• obsługi reklamacji;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

• przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu).

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

b) certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów;

c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;

d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

• prawo dostępu do swoich danych;

• prawo do zmiany danych;

• prawo do żądania usunięcia swojego konta;

• prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

• prawo do ich przenoszenia.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w każdym momencie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

• statystycznych i archiwizacyjnych;

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TCM POLAND Sp. z o. o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez TCM POLAND Sp. z o. o. należy skontaktować się z nami drogą mailową. Pytania prosimy kierować do Administratora na adres rodo@igly.net
Polityka obsługi "cookies" (ciasteczek) w serwisie igly.net.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisu bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies?

Kliknij: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

• w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

• “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

• “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

• “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu;

  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w naszym serwisie ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.

Wyłączenie obsługi plików cookies

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności. Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

- przeglądarka Opera: kliknij tutaj

- przeglądarka Firefox: kliknij tutaj

- przeglądarka Chrome: kliknij tutaj

- przeglądarka Internet Explorer: kliknij tutaj

- Przeglądarka Safari: kliknij tutaj

Loading...