x

Akupunktura / Suche igłowanie

Silikonowane bez prowadnicy z plastykowym uchwytem