Akupunktura / Suche igłowanie

G-type plastikowy uchwyt i prowadnica (długie igły)