x

Akupunktura / Suche igłowanie

Silikonowane z miedzianym uchwytem i prowadnicą